Jaarbeeld 2017

Mensen die slechtziend of blind zijn, willen het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is onze ambitie en daar zetten we ons voor in. Op tal van terreinen: met onze dienstverlening, door kennis te bundelen en te delen, met onderzoek en innovatie en door bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Het jaarbeeld 2017 geeft per gebied een indruk van de projecten en activiteiten, de stappen die we hebben gezet en de resultaten die we daarmee hebben geboekt.

Op koers!

Jopie Nooren, Voorzitter Raad van Bestuur
Bestuursvoorzitter Jopie Nooren gaat in deze video dieper in op de ambitie die Bartiméus zichzelf gesteld heeft.

We hebben veel betekend voor onze cliënten

1
Floris Witteveen, oud-leerling, Bartiméus VSO Zeist
In deze video vertelt Floris wat zijn schooltijd bij Bartiméus hem heeft opgeleverd.
Tevredenheid van bewoners, leerlingen, ouders en andere cliënten
Wonen en dagbesteding
Op een schaal van 1 tot 5
Drie_komma_zeven_voor_algemene_tevredenheid
algemene tevredenheid
Onderwijs en ambulante onderwijsvormen
Op een schaal van 1 tot 5
Drie_komma_vijf_tevredenheid_ouders
tevredenheid van de ouders
Drie_komma_een_tevredenheid_leerlingen
tevredenheid van de leerlingen
Extramurale dienstverlening
Vijfenvijftig
NPS-score
De Net Promotor Score (NPS) is een belangrijke indicator voor klanttevredenheid. Hoe hoger deze score, hoe meer tevreden en loyaal klanten en gebruikers zijn. De best scorende organisaties halen een score tussen de +50 en +80.

Van goed naar beter naar best

Of het nou gaat om het onderwijs dat wij bieden, de woonzorg en dagbesteding, de diagnostiek of de behandeling en revalidatie, elke dag weer werken we hard aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor cliënten, leerlingen en hun ouders en vertegenwoordigers.

In 2017 hebben we op basis van het Landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg onze visie op kwaliteit geformuleerd voor de mensen die bij ons wonen: ‘Kwaliteit door Krachtige Teams’.

In deze visie staan twee pijlers centraal: op de eerste plaats het belang van continue afstemming met bewoners, vertegenwoordigers en medewerkers. En ten tweede de overtuiging dat krachtige teams de motor zijn voor ontwikkelingen op het gebied van wonen. Ook zijn we betrokken bij het landelijke programma ‘Waardigheid en trots’. Voor de kwaliteitsverbetering binnen de ouderenzorg delen we de unieke expertise van medewerkers van het Henriëtte van Heemstra huis waar senioren met een visuele beperking wonen.

Onder het motto ‘Ik doe mee’ beogen we alle leerlingen van 4 tot 20 jaar die bij ons onderwijs volgen of ambulante onderwijskundige begeleiding krijgen, zo goed mogelijk toe te rusten op deelname in de samenleving. Om dit te bereiken hebben we afgelopen jaar leerlingen en ouders nog meer bij ons kwaliteitsbeleid betrokken. Ook maakten we een plan van aanpak voor het behalen van het K(S)O-certificaat in 2018, het keurmerk voor sociale ondernemingen.

Als het gaat om onze dienstverlening op het gebied van diagnostiek, behandeling en revalidatie, investeerden we in 2017 in efficiency, de inrichting van 9 inhoudelijke vakgroepen en een scherpere focus op cliëntbehoefte. Zo maakten we een interactief lespakket waarmee kinderen met een cerebrale visuele stoornis (CVI) geholpen worden beter te begrijpen wat er met hen aan de hand is, zodat ze dit goed kunnen uitleggen aan anderen en zich beter redden in allerlei situaties.

Het project leesbevordering kreeg in 2017 veel aandacht. Om onze leerlingen meer boeken in aangepast formaat aan te kunnen bieden, hebben we een digitale bibliotheek samengesteld van meer dan 400 titels. Lees meer over Leesbevordering.

Bartiméus heeft met financiering van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt twee ‘grote vriendelijke ogen’ laten ontwikkelen. Het ene oog is heel groot zodat kinderen erin kunnen spelen en het andereg is zo groot als een basketbal. Daarmee kunnen specialisten kinderen en hun ouders uitleggen hoe het oog functioneert en wat de oorzaak is van de oogheelkundige aandoening.

Hoe hebben we onze kennis en expertise ontwikkeld, gebundeld en gedeeld

2
Louwrens Boomsma, huisarts Amerpoort/Sherpa
In deze video legt Louwrens Boomsma uit hoe de kennis en expertise van Bartiméus leidt tot betere zorg.
Ons opleidingscentrum voor cliënten en professionals binnen en buiten Bartiméus, de Bartiméus Academie organiseerde:
Voor medewerkers
853
Opleidings-trajecten en trainingen
Voor zorgprofessionals van externe instellingen
114
scholingen
Voor externe onderwijs-professionals
24
scholingen
40
in-company trainingen
Als Kennis- en expertisecentrum hebben we:
Voor medewerkers
12
actieve kennisgroepen
7
actieve expertisecentra
Onderwijs en ambulante onderwijsvormen
15
kennis-bijeenkomsten

Meer weten is meer zien

Elke dag ontwikkelen, delen en implementeren we kennis en expertise voor mensen die slechtziend of blind zijn. Zo hebben we samen met enkele partners in de branche een landelijke expertisecentrum doofblindheid gerealiseerd: DB-connect. Het centrum is op alle werkdagen open om iedereen die beperkt is in horen en zien van deskundig advies te voorzien.
Lees meer over DB-connect.

Intern waren 19 kennis- en expertisegroepen actief met en voor onze medewerkers. Kennis die we weer delen met professionals van andere zorg- en onderwijsorganisaties die werken met en voor mensen met een visuele beperking. Voor hen organiseerden we 15 kennisbijeenkomsten.

Met onze universitaire partners hebben we op meerdere terreinen wetenschappelijk onderzoek gedaan. Zoals het onderzoek naar de diagnostiek van het slechtziende kind met de Universiteit van Utrecht. Een samenwerking die is bekroond met een bijzondere leerstoel voor oogarts en leidinggevende van het Diagnostisch Centrum, Prof. dr. Mies van Genderen.

Een voorbeeld van kennisimplementatie was de Implementatie Werkwijzer (Autisme), een methodiek voor het begeleiden van cliënten met een visuele beperking in combinatie met autisme. Bij dit traject trainden en coachten we de betrokken professionals van vier cliënten in het gebruik van deze werkwijzer.

In 2017 waren er zeven werkplaatsen operationeel. Een werkplaats is een tijdelijk verband van professionals die maximaal één jaar samenwerken aan een concreet resultaat of het uitwerken van een nog experimenteel idee, zoals ‘Hoera, baby Soof is geboren’. Hierbij bogen professionals en cliënten zich over de vraag hoe je een goede ouder kan zijn als je een visuele beperking hebt.

Tot slot een greep uit onze publicaties: een nieuw kennismagazine met als thema Diagnostiek, 7 boeken uit de Bartiméus-Reeks en zo’n 20 (wetenschappelijke) artikelen in vaktijdschriften en zorgspecials van landelijke dagbladen.

Jaar in cijfers
95,1
miljoen euro omzet
1.600
medewerkers
875
vrijwilligers
628
cliënten dagbesteding en verblijfzorg
8.600
cliënten extramurale dienstverlening
1.061
leerlingen onderwijs

Met innovaties lossen we de dagelijkse problemen op

3
Kim Hoogenraad, cliënte en ambassadeur geleidelijn
In deze video leggen cliënte Kim Hoogenraad en Paul de Nooij, Projectleider bij ICT4VIP, uit wat de geleidelijn app tot een veelbelovende innovatie maakt.
Innovatieprojecten
Vier_innovatieprojecten_opgestart
projecten opgestart
Acht_innovatieprojecten_in_ontwikkeling
projecten in ontwikkeling
Zes_innovatieprojecten_succesvol_afgerond
projecten succesvol afgerond
Afgeronde projecten
E-learning
een digitale leeromgeving voor speciaal onderwijs
Real sense
in huis mobiliteit m.b.v. real sense technologie (van INTEL)
Audiomuur
geluidenmuur en andere audio-voorzieningen in het Atrium
Sensor technologie
toepassing van sensoren in de zorg
lees meer
VIP Technology
meer invloed van de doelgroep (Visualy Impaired Persons) op technologische ontwikkelingen
lees meer
Lichtgordijn
stimuleren van bewegen met een reusachtig lichtgordijn
lees meer

Innovatie in dienst van mobiliteit

In een wereld die zo visueel georiënteerd is, wil Bartiméus met innovatieve technologie de dagelijkse problemen van mensen die slechtziend of blind zijn oplossen. In 2017 hebben we met onze cliënten, samenwerkingspartners en medewerkers gewerkt aan zo'n twintig innovatieprojecten.

Ondersteuning bij mobiliteit, vooral in het openbaar vervoer en in semi-publieke ruimtes, stond daarbij centraal. Een voorbeeld waarbij Beacon (navigatie)technologie met audio-ondersteuning is toegepast, is Soundtact. Soundtact maakt het mogelijk om iemands locatie te bepalen en die persoon vervolgens instructies te geven, bijvoorbeeld om te sporten of een route te vinden. Deze innovatie gebruiken we inmiddels op onze terreinen in Zeist en Doorn.

Innoveren draait om technologie, maar vooral om mensen. Bij de diverse initiatieven waren naast zo'n 90 medewerkers, ook 190 mensen die slechtziend of blind zijn, betrokken. Zij weten als geen ander of een toepassing ook echt van toegevoegde waarde kan zijn en vormen dus een onmisbare schakel. Dat geldt ook voor de bedrijven waar we intensief mee samenwerken. Bijvoorbeeld met Betapol die ons ondersteunde bij de ontwikkeling van de geluidenbal. Minstens zo waardevol is onze samenwerking met hogescholen en universiteiten. In 2017 realiseerden we samen diverse innovaties waaronder de Slimme Deurbel, waarbij iemand die blind of slechtziend is kan voelen of er een bekende aan de deur staat.

Zo hebben we bijgedragen aan een inclusieve samenleving

4
Ellen Zieleman-Hofstede, cliënte en actief betrokken bij Bartiméus
In deze video vertelt Ellen Zieleman-Hofstede hoe belangrijk het is betrokken te zijn.
Bartiméus
Adviseert over toegankelijkheid
Stimuleert ontwikkeling en inzet van technologie
Bevordert arbeids-participatie

Een drempelloze wereld voor iedereen

Bartiméus zet zich in voor een wereld waarin iedereen die slechtziend of blind is het leven kan leiden zoals hij of zij dat wil. Een wereld zonder drempels, toegankelijk voor ons allemaal.

Een mooie stap in die richting is de komst van het adviescentrum toegankelijkheid, de plek waar we al onze kennis en expertise gaan bundelen en delen. Hoewel het adviescentrum nog in ontwikkeling is, zijn we wel al in overleg met de Rijksbouwmeester en adviseren we De Zonnebloem als het gaat om de toegankelijkheid van gebouwen.

Het project Georganiseerd Ongemak sluit hier naadloos op aan. Met steun van Bartiméus heeft initiatiefnemer Berry Den Brinker de beslissers in de bouwwereld zover gekregen dat, willen we gebouwen en openbare ruimtes toegankelijker krijgen, eerst het bouwkundig onderwijs verbeterd moet worden.

Met ‘Zichtbaar in Werk’ hebben we ons ook ingezet voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Deze pilot heeft als doel om binnen 2 jaar 20 jonge werkzoekenden met een visuele beperking blijvend aan werk te helpen. Om dit te bereiken hebben we met organisaties als Visio en UWV een Landelijk Expertisecentrum Arbeid opgericht. De pilot is een opdracht van het ministerie van SZW en wordt in eerste instantie in drie regio’s gehouden.

Toegankelijkheid is ook veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Tijdens de Dag van de Witte Stok hebben we op diverse locaties in het land verkeersdeelnemers laten ervaren hoe het is om ‘blind’ over te steken met een witte stok. Voorafgaand aan deze actie hebben we verkeersorganisaties, rijscholen en basisscholen voorgelicht over de betekenis van de witte stok in het verkeer.

Wat we in 2018 willen bereiken

Jopie Nooren, Voorzitter Raad van Bestuur
In deze video licht bestuursvoorzitter Jopie Nooren toe wat Bartiméus in 2018 en daarna wil bereiken.